choroba


choroba
choroba I {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż Ia, CMc. chorobabie; lm D. chorobarób {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'proces objawiający się zaburzeniami w prawidłowym funkcjonowaniu części lub całości organizmu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Choroba zakaźna, weneryczna, skórna. Choroba dziecięca, kobieca, męska. Choroby nowotworowe. Choroby układu pokarmowego, krwi, serca, nerek, wątroby, stawów, mięśni. Choroby roślin, zwierząt. Atak, nawrót choroby. Choroba lekka, ciężka,{{/stl_10}}{{stl_10}} nieuleczalna, śmiertelna. Zarazić się jakąś chorobą. Cierpieć, umrzeć na jakąś chorobę. Wyleczyć chorobę. Choroba atakuje, czyni zastraszające postępy, upośledza organizm, cofa się, ustępuje. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'stan warunków życia odbiegający od normy, niechciany i uciążliwy dla człowieka; bolączka': {{/stl_7}}{{stl_10}}Chroniczny brak czasu chorobą współczesności. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'ze złością, z niechęcią o człowieku lub zwierzęciu wywołującym gniew i inne negatywne emocje': {{/stl_7}}{{stl_10}}Hej, pieniądze mi, chorobo, oddaj! (Myś. K) {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}choroba II {{/stl_13}}{{stl_8}}wykrz., pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'przekleństwo będące oznaką negatywnych emocji, zwłaszcza gniewu, rozdrażnienia (eufemistyczne względem {{/stl_7}}{{stl_8}}cholera{{/stl_8}}{{stl_7}}) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Choroba! Kiedy to się wreszcie skończy!{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}przechodzić chorobę [grypę, anginę itp.]; wojna [choroba, śmierć] {{/stl_10}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}zabrała {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • choroba — dyplomatyczna «choroba symulowana po to, by uniknąć wykonywania obowiązków lub odpowiedzialności za coś» …   Słownik frazeologiczny

  • choroba — ż IV, CMs. chorobabie; lm D. chorobarób 1. «proces patologiczny objawiający się zaburzeniem czynności organizmu» Lekka, ciężka, obłożna, przewlekła, chroniczna, długotrwała, nieuleczalna, śmiertelna choroba. Choroba dziedziczna, nabyta,… …   Słownik języka polskiego

  • choroba — Wykrzyknienie wyrażające gniew, irytację, rozczarowanie, szok Eng. An exclamation of anger, irritation, disappointment, shock …   Słownik Polskiego slangu

  • choroba kesonowa — {{/stl 13}}{{stl 7}} choroba nurków i osób pracujących w kesonach powodowana przez zbyt szybkie wynurzanie się z dużej głębokości na powierzchnię wody, co doprowadza do tworzenia się w organizmie pęcherzyków azotu, uniemożliwiających normalny… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • choroba zawodowa — {{/stl 13}}{{stl 7}} choroba typowa dla osób wykonujących określony zawód, wywoływana przez szkodliwe warunki pracy, np. hałas, zapylenie, kontakt ze szkodliwymi substancjami i in. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Cierpieć, zapaść na chorobę zawodową.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • choroba morska — {{/stl 13}}{{stl 7}}to samo co choroba lokomocyjna: Połowa pasażerów cierpiała na chorobę morską, a mesa świeciła pustkami. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • choroba Parkinsona — {{/stl 13}}{{stl 7}} choroba ośrodkowego układu nerwowego objawiająca się drżeniem rąk, sztywnością mięśni i spowodowanym przez nią przygarbieniem, maskowatym wyrazem twarzy, powolnością ruchów; jej przyczyny są nieznane, zapadają na nią ludzie… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • choroba popromienna — {{/stl 13}}{{stl 7}} zespół objawów wywołanych działaniem na organizm dużej dawki promieniowania jonizującego (np. po wybuchu jądrowym, po zetknięciu się z materiałami radioaktywnymi); m.in. białaczka, uszkodzenia szpiku kostnego, struktury… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • choroba szalonych krów — {{/stl 13}}{{stl 7}} gąbczaste zwyrodnienie tkanki mózgowej : {{/stl 7}}{{stl 10}}„Choroba szalonych krów” może przenosić się na ludzi w wyniku spożywania skażonej wołowiny. (Ż) {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • choroba wieku — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dolegliwości charakterystyczne dla ludzi w określonym wieku, zwykle starczym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Cierpiał na chorobę swego wieku, czyli reumatyzm. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień